Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu zaprasza do pałacu

- Zapraszamy 1.12.2019 godz. 15.00 

Ze względu na organizację pracy, prosimy o telefoniczne zgłoszenie w sekretariacie szkoły
planowanego terminu wizyty.
Telefon do sekretariatu 63 27 20 741 w godzinach 7.30-15.30.