Rada Rodziców Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

Bank Spółdzielczy o/Koło
Numer konta: 23 8543 0000 2005 4500 0172 0001
ul. Długa 1
62-604 Kościelec
tel: 63 27 20 741, fax: 63 26 22 906

Regulamin rady rodziców