ZAJĘCIA ZDALNE


 

PLAN PRACY I KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  1. Organizacja roku szkolnego

02.09.2019 godz.9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019 - 24.01.2020

10.02.2020 - 17.04.2020

10.02.2020 - 26.06.2020

semestr 1 dla klas I-IV

semestr II dla klasy IV

semestr II dla klas I-III

23.12.2019 - 01.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

27.01 – 07.02.2020

Ferie zimowe

17.04.2020

Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasie IV

09-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

29.04.2020

30.04.2020

Uroczystość wręczenia świadectw dyplomowych uczniom  klas IV

26.06.2020 godz.9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

29.06- 31.08.2020

Ferie letnie

 

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

31.10.2019

dzień przed Dniem Wszystkich Świętych

04-06.05.2020

3 dni - egzaminy maturalne – wolne dla klas I-III

10.06.2020

Egzaminy wstępne

12.06.2020

Dzień po Bożym Ciele

 

  1. Terminy klasyfikacji i informowania o ocenach przewidywanych

17.12.2019 godz.16.00

 

informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
w klasach I- IV

 

21.01.2020 godz.15.45

Rada klasyfikacyjna dla klas  I- IV – 1 semestr

 

26.02.2020 godz.16.00

informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach IV

 

17.04.2020

Rada klasyfikacyjna dla klasy IV  -  dopuszczenie do obrony prac dyplomowych

 

19.05.2020 godz.16.00

informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I-III

 

22.06.2020 godz.15.45

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

 

 

  1. Terminy przeglądów i egzaminów dyplomowych, egzaminów maturalnych i egzaminu wstępnego

 

18-20.11.2019

Ogólnopolski przegląd z rysunku, malarstwa I rzeźby klas III – I etap szkolny

ok. 12.11.2019

Przegląd z projektowania graficznego klas IV

ok. 20.11.2019

Diagnoza z Operonu (tzw. matura próbna)

ok. 02.01.2020

Diagnoza z Nowej Ery (tzw. matura próbna)

ok. 19.02.2020

Przegląd z projektowania graficznego klasy IV

20-21.04.2020

22-23.04.2020

(27.04.2020 28.04.2020)

Teoretyczne egzaminy dyplomowe (hist.sztuki)

Praktyczne egzaminy dyplomowe (proj.graficzne)

(ewentualne egzaminy poprawkowe)

Maj 2020 – zgodnie z kalendarzem OKE

Egzaminy maturalne

10.06.2020 godz.8.00

Egzaminy wstępne do klasy I

 

  1. Plan spotkań z Rodzicami

04.09.2019 godz. 16.00

Zebranie z Rodzicami i wybór Rady Rodziców

 

17.12.2019 godz. 16.00

 

Zebranie z Rodzicami i informacja
o przewidywanych ocenach semestralnych
w klasach I- IV

 

26.02.2020 godz.16.00

Zebranie z Rodzicami i informacja
o przewidywanych ocenach końcoworocznych
w klasie IV

 

19.05.2020 godz.16.00

Zebranie z Rodzicami i informacja
o przewidywanych ocenach końcoworocznych
w klasach I-III

 

       6.Plan uroczystości i wydarzeń szkolnych

Do 10.09.2019

Wybory Samorządu Uczniowskiego

10.09.2019

Udział delegacji szkolnej w uroczystości upamiętniającej ofiary hitlerowskiego obozu w Chełmnie nad Nerem

06.09.2019

40-lecie PLSP -Finisaż wystawy prac uczniów PLSP w Muzeum Miejskim w Turku

08-22.09.2019

Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Pleneru Rysunkowo-Malarskiego im. K.Drążkiewicz w Rychwale

04.10.2019

40-lecie PLSP - Wernisaż wystawy prac uczniów PLSP
w Muzeum Okręgowym w Koninie

01.10.2019

40-lecie PLSP - Wernisaż wystawy prac uczniów PLSP
w MDK w Kole

18.10.2019

40-lecie PLSP – Uroczyste obchody, sesja popularnonaukowa i wystawa prac uczniów PLSP
w gmachu szkoły

18.10.2019

40-lecie PLSP - Wernisaż wystawy prac uczniów PLSP
w Państwowej Galerii Sztuki “Wieża Ciśnień” w Koninie

11.11.2019

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości w Kole

01.12.2019 godz. 16.00

Przedświąteczna aukcja obrazów

19.12.2019

Wigilia Szkolna

Styczeń 2020

Studniówka

14.02.2020 – 12.00, 15.00, 17.00

03.03.2020

16.03.2020

17.04.2020

Drzwi Otwarte

28.02.2020

Apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym

05.04.2020 godz.16.00

Wiosenna aukcja prac plastycznych

03.05.2020

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Kole

25.05-03.06.2020

Szkolny plener rysunkowo-malarski dla klas LP I-III

Wg kalendarza CEA

Udział w konkursach, plenerach I przeglądach średnich szkół plastycznych

Wg harmonogramu

Wyjazdy do teatru

Wg harmonogramu

Spotkania z przedstawicielami wyższych szkół artystycznych