KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  1. Organizacja roku szkolnego

03.09.2018 godz.9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 - 11.01.2019

28.01.2019 - 01.04.2019

28.01.2019 - 21.06.2019

semestr 1 dla klas I-IV

semestr II dla klasy IV

semestr II dla klas I-III

22.12.2018 - 01.01.2019

Zimowa przerwa świąteczna

14-27.01.2019

Ferie zimowe

29.03.2019

Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasie IV

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2019 godz.11.30

Uroczystość wręczenia świdectw dyplomowych uczniom
klasy IV

21.06.2019 zmiana na 19.06.2019 godz.9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06- 31.08.2019

Ferie letnie

 

  1. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

01.11.2018

Wszystkich Świętych

02.11.2018

piątek po Wszystkich Świętych – dadatkowy dzień wolny

01.05.2019

Święto Pracy

02.05.2019

Święto Flagi – dadatkowy dzień wolny

03.05.2019

Święto Konstytucji 3 Maja

06-08.05.2019

egzaminy maturalne – wolne dla klas I-III – dadatkowe dni wolne

19.06.2019

Boże Ciało

 

  1. Terminy klasyfikacji i informowania o ocenach przewidywanych

04.12.2018

informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
w klasach I- IV

08.01.2019 godz.15.45

Rada klasyfikacyjna dla klas  I- IV – 1 semestr

26.02.2019

informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych
w klasie IV

26.03.2019 godz.15.45

Rada klasyfikacyjna dla klasy IV  -  dopuszczenie do obrony prac dyplomowych

14.05.2019

informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych
w klasach I-III

17.06.2019 zmiana na 11.06.2019 godz.15.45

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

 

  1. Terminy przeglądów i egzaminów dyplomowych, egzaminów maturalnych i egzaminu wstępnego

15-19.10. 2018

Ogólnopolski przegląd z rysunku, malarstwa I rzeźby klas III – etap szkolny

27.11.2018

Przegląd z projektowania graficznego klasy IV

20-22.11.2018

Diagnoza z Operonu (tzw. matura próbna)

ok. 02.01.2019

Diagnoza z Nowej Ery (tzw. matura próbna)

ok. 05.02.2019

Przegląd z projektowania graficznego klasy IV

8-9.04.2019

10-11.04.2019

(29.04.2019)

Teoretyczne egzaminy dyplomowe (hist.sztuki)

Praktyczne egzaminy dyplomowe (proj.graficzne)

(ewentualne egzaminy poprawkowe)

Maj 2019 – zgodnie z kalendarzem OKE

Egzaminy maturalne

06.06.2019 godz.8.00

Egzaminy wstępne do klasy I

 

  1. Plan spotkań z Rodzicami

04.09.2018 godz. 16.00

Zebranie z Rodzicami i wybór Rady Rodziców

30.10.2018 godz. 16.00 – 18.00

Konsultacje dla Rodziców

04.12.2018 godz. 16.00

Zebranie z Rodzicami i informacja
o przewidywanych ocenach semestralnych
w klasach I- IV

26.02.2019 godz.16.00

Zebranie z Rodzicami i informacja
o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasie IV

25.03.2019 godz. 16.00 – 18.00

Konsultacje dla Rodziców

14.05.2019 godz.16.00

Zebranie z Rodzicami i informacja
o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I-III

*Spotkania z rodzicami, konsultacje będą poprzedzały spotkania zespołu wychowawczego,

 

        6. Plan uroczystości i wydarzeń szkolnych

04.09.2018

Wybory Samorządu Uczniowskiego

09-23.09.2018

Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Pleneru Rysunkowo-Malarskiego im. K.Drążkiewicz w Rychwale

24.10.2018

Wystawa plakatów poświęconych obchodom Roku Ireny Sendlerowej

31.10.2018

Halloween – sesja fotograficzna

06.11.2018

Apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości połączony z wystawą plakatów uczniów PLSP w Kościelcu

11.11.2018

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w Kole

30.11.2018

“Moj…” WERNISAZ konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych
i podstawowych

02.12.2018 godz. 16.00

Przedświąteczna aukcja obrazów

20.12.2018 godz. 17.00

Wigilijny koncert kolęd

02.02.2019

Studniówka

luty – marzec 2019

Drzwi Otwarte

01.03.2019

Apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym

28.04.2018 godz.16.00

Wiosenna aukcja prac plastycznych

03.05.2019

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Kole

Maj – czerwiec 2019

Opole w Kole

maj/czerwiec 2019

Szkolny plener rysunkowo-malarski dla klas I-III

Wg kalendarza CEA

Udział w konkursach, plenerach I przeglądach średnich szkół plastycznych

Wg harmonogramu

Wyjazdy do teatru

 

PLANOWANE terminy plenerów szkolnych dla klas I-III – maj/czerwiec 2019

Rada Pedagogiczna Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu została zapoznana z planem ewaluacji i nadzoru pedagogicznego i planem pracy na rok szkolny 2018/2019 w dniu 28.08.2018