KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  1. Organizacja roku szkolnego

01.09.2021 godz.9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021- 14.01.2022

01.02.2022- 05.04.2022

01.02.2022- 24.06.2022

semestr 1 dla klas I-IV

semestr II dla klasy IV

semestr II dla klas I-III

23-31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

15-30.01.2022

Ferie zimowe

14-19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

29.04.2022

Uroczystość wręczenia świdectw dyplomowych uczniom  klas IV

24.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25.06- 31.08.2022

Ferie letnie

 

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

02.11.2021

1

Wtorek po Wszystkich Świętych

12.11.2021

1

Piątek po Narodowym Święcie Niepodległości

02.05.2022

1

Dzień Flagi

04-06.05.2022

3

Egzaminy maturalne – wolne dla klas I-III

06.06.2022

1

Egzaminy wstępne– wolne dla klas I-III

17.06.2022

1

Dzień po Bożym Ciele

 

  1. Terminy klasyfikacji

11.01.2022

Rada klasyfikacyjna dla klas  I- IV – 1 półrocze

 

04.04.2022

Rada klasyfikacyjna dla klasy IV  -  dopuszczenie do obrony prac dyplomowych

 

20.06.2022

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

 

 

 

  1. Terminy przeglądów i egzaminów dyplomowych, egzaminów maturalnych i egzaminu wstępnego

 

ok. 25.11.2021

Przegląd z projektowania graficznego klasy IV

ok. 17-20.11.2021

Diagnoza z Operonu (tzw. matura próbna)

ok. 05-08.01.2022

Diagnoza z Nowej Ery (tzw. matura próbna)

ok. 15.02.2022

Przegląd z projektowania graficznego klasy IV

21-22.04.2022

25-26.04.2022

(28.04.2022)

Praktyczne egzaminy dyplomowe (proj.graficzne)

Teoretyczne egzaminy dyplomowe (hist.sztuki)

 (ewentualne egzaminy poprawkowe)

Maj 2022 – zgodnie z kalendarzem OKE

Egzaminy maturalne

06.06.2022 godz.9.00

07.06.2022 godz.9.00

Egzaminy wstępne do klasy I – część praktyczna

Egzaminy wstępne do klasy I – część teoretyczna

 

 

  1. Plan spotkań z Rodzicami i informowania o ocenach przewidywanych

02.09.2021 godz.16.00

Zebranie z Rodzicami i wybór Rady Rodziców w klasach I

07.09.2021 godz.16.00

Zebranie z Rodzicami i wybór Rady Rodziców w klasach II-IV

07.12.2021

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach półrocznych  w klasie I- IV

 

01.03.2022

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasie IV

 

ok. 17.05.2022 (możliwa korekta wynikająca z egzaminów maturalnych)

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I-III

 

  1. Plan uroczystości i wydarzeń szkolnych

Do 15.09.2021

Wybory Samorządu Uczniowskiego

11.11.2021

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości w Kole

05.12.2021 godz. 16.00

Przedświąteczna aukcja obrazów

21.12.2021

Wigilia Szkolna

Styczeń 2022

Studniówka

15.02.2022 – 12.00, 15.00, 17.00

15.03.2022– 12.00, 15.00, 17.00

05.04.2022– 12.00, 15.00, 17.00

20.04.2022– 12.00, 15.00, 17.00

Drzwi Otwarte

01.03.2022

Apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym

03.04.2022 godz.16.00

Wiosenna aukcja prac plastycznych

03.05.2022

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Kole

15-24.05.2022 - I TURA
26.05 – 04.06.2022 – II TURA

Szkolny plener rysunkowo-malarski

Wg kalendarza CEA

Udział w konkursach, plenerach I przeglądach średnich szkół plastycznych

Wg harmonogramu

Wyjazdy do teatru

Wg harmonogramu

Spotkania z przedstawicielami wyższych szkół artystycznych

 

Uwaga! Ze względu na trwającą epidemię Covid-19 planowane imprezy szkolne mogą odbyć się w innym terminie lub mogą zostać odwołane