WAKACJE

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  1. Organizacja roku szkolnego

01.09.2021 godz.9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021- 14.01.2022

01.02.2022- 05.04.2022

01.02.2022- 24.06.2022

semestr 1 dla klas I-IV

semestr II dla klasy IV

semestr II dla klas I-III

23-31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

15-30.01.2022

Ferie zimowe

14-19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

29.04.2022

Uroczystość wręczenia świdectw dyplomowych uczniom  klas IV

24.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25.06- 31.08.2022

Ferie letnie

 

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

02.11.2021

1

Wtorek po Wszystkich Świętych

12.11.2021

1

Piątek po Narodowym Święcie Niepodległości

02.05.2022

1

Dzień Flagi

04-06.05.2022

3

Egzaminy maturalne – wolne dla klas I-III

06.06.2022

1

Egzaminy wstępne– wolne dla klas I-III

17.06.2022

1

Dzień po Bożym Ciele

 

  1. Terminy klasyfikacji

11.01.2022

Rada klasyfikacyjna dla klas  I- IV – 1 półrocze

 

04.04.2022

Rada klasyfikacyjna dla klasy IV  -  dopuszczenie do obrony prac dyplomowych

 

20.06.2022

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

 

 

 

  1. Terminy przeglądów i egzaminów dyplomowych, egzaminów maturalnych i egzaminu wstępnego

 

ok. 25.11.2021

Przegląd z projektowania graficznego klasy IV

ok. 17-20.11.2021

Diagnoza z Operonu (tzw. matura próbna)

ok. 05-08.01.2022

Diagnoza z Nowej Ery (tzw. matura próbna)

ok. 15.02.2022

Przegląd z projektowania graficznego klasy IV

21-22.04.2022

25-26.04.2022

(28.04.2022)

Praktyczne egzaminy dyplomowe (proj.graficzne)

Teoretyczne egzaminy dyplomowe (hist.sztuki)

 (ewentualne egzaminy poprawkowe)

Maj 2022 – zgodnie z kalendarzem OKE

Egzaminy maturalne

06.06.2022 godz.9.00

07.06.2022 godz.9.00

Egzaminy wstępne do klasy I – część praktyczna

Egzaminy wstępne do klasy I – część teoretyczna

 

 

  1. Plan spotkań z Rodzicami i informowania o ocenach przewidywanych

02.09.2021 godz.16.00

Zebranie z Rodzicami i wybór Rady Rodziców w klasach I

07.09.2021 godz.16.00

Zebranie z Rodzicami i wybór Rady Rodziców w klasach II-IV

07.12.2021

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach półrocznych  w klasie I- IV

 

01.03.2022

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasie IV

 

ok. 17.05.2022 (możliwa korekta wynikająca z egzaminów maturalnych)

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I-III

 

  1. Plan uroczystości i wydarzeń szkolnych

Do 15.09.2021

Wybory Samorządu Uczniowskiego

11.11.2021

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości w Kole

05.12.2021 godz. 16.00

Przedświąteczna aukcja obrazów

21.12.2021

Wigilia Szkolna

Styczeń 2022

Studniówka

31.03.2022– 12.00, 16.00

07.04.2022– 12.00, 16.00

Drzwi Otwarte

01.03.2022

Apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym

03.04.2022 godz.16.00

Wiosenna aukcja prac plastycznych

03.05.2022

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Kole

16-24.05.2022 - I TURA
26.05 – 03.06.2022 – II TURA

Szkolny plener rysunkowo-malarski

Wg kalendarza CEA

Udział w konkursach, plenerach I przeglądach średnich szkół plastycznych

Wg harmonogramu

Wyjazdy do teatru

Wg harmonogramu

Spotkania z przedstawicielami wyższych szkół artystycznych

 

Uwaga! Ze względu na trwającą epidemię Covid-19 planowane imprezy szkolne mogą odbyć się w innym terminie lub mogą zostać odwołane