• 04.09.2017 - 12.01.2018 - semestr I dla klas I-III
 • 04.09.2017 - 22.12.2017 - semestr I dla klasy IV
 • 15.01.2018 - 22.06.2018- semestr II dla klas I-III
 • 02.01.2018 - 02.04.2018 - semestr II dla klasy IV

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017
 2. Zebranie z Rodzicami i wybór Rady Rodziców – 06.09.2017 godz. 16.30
 3. XXV OPRM im. K.Drążkiewicz w Rychwale 10-24.09.2017
 4. Przegląd z projektowania graficznego klas IV – ok. 15.11.2017
 5. Zebranie z Rodzicami i informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasie IV- 15.11.2017 godz. 16.30
 6. Przedświąteczna aukcja obrazów – 03.12.2017 godz. 16.00
 7. Zebranie z Rodzicami i informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach I-III – 06.12.2017 godzina 16.30
 8. Rada klasyfikacyjna dla klasy IV – 1 semestr – 13.12.2017 godz.16.30
 9. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2017
 10. Rada klasyfikacyjna dla klas I-III – 1 semestr – 03.01.2018 godz.16.30
 11. Ferie zimowe: 12-25.02.2018
 12. Przegląd z projektowania graficznego klas IV –ok. 08.02.2018
 13. Zebranie z Rodzicami i informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasie IV- 28.02.2018 godzina 16.30
 14. Rada klasyfikacyjna dla klasy IV - dopuszczenie do obrony prac dyplomowych – 2 semestr – 28.03.2018 godz.15.45
 15. Zakończenie zajęć w klasie IV– 02.04.2018
 16. Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03-03.04.2018
 17. Obrona prac dyplomowych
  • historia sztuki 09-10.04.2018 godz.9.00
  • projektowanie graficzne 11-12.04.2018 godz.9.00
  • ew. egzaminy poprawkowe z hist.sztuki – 24.04.2018
 18. Rada zatwierdzająca wyniki egzaminów dyplomowych – 24.04.2018 godz.16.30
 19. Uroczystość rozdania świadectw dyplomowych w klasie IV – 26.04.2018
 20. Zebranie z Rodzicami i informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I-III- 16.05.2017, godzina 16.30
 21. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego:
  EGZAMINY USTNE:
  • j.polski 9-22.05.2018 (oprócz 13 i 20 maja)
  • j.obce 7-25.05.2018 (oprócz 13 i 20 maja)
  EGZAMINY PISEMNE:
  • 4-23.05.2018 – wg harmonogramu CKE
 22. Egzamin wstępny do klasy I – 05.06.2018, godzina 8.00
 23. Rada klasyfikacyjna dla klas I-III 2 semestr – 14.06.2018 godz.16.30
 24. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 22.06.2018 godz.9.00
 25. Ferie letnie : 23 czerwca – 31 sierpnia 2018

 

Dni wolne „dyrektorskie”

 1. 30.04.2018 – poniedziałek przed 01.05
 2. 02.05.2018 – Święto Flagi
 3. 04.05 i 7-8.05.2018 – egzaminy maturalne – wolne dla klas I-III
 4. 01.06.2018 piątek po Bożym Ciele