Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 31 marca 2020 r. poz. 566

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozdział 7

Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia

  • 17.1. W okresie od dnia 1kwietnia 2020r. do dnia 11kwietnia 2020r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

 

Zobacz oficjalny dokument