Zakończyło się III Międzynarodowe Biennale Medalierstwa. Marcin Derda zdobył wyróżnienie Mennicy Polskiej.

Foto: http://www.zpsp.smocza.edu.pl/ i Marcin Derda

 

Foto: http://www.zpsp.smocza.edu.pl/
 Autor: Marcin Derda